Fakulteti
Categories: People, Serbia, Text


Odgovori na pitanja zbog ?ega je ETF zapravo Ekstremno Težak Fakultet, koji je to Fakultet Propalih Nauka i na kom fakultetu se u?e Olakšane Nauke mogu se prona?i u šaljivom vodi?u za brucoše koji kruži internetom. U ovom vodi?u, koji je postao pravi hit me?u beogradskim maturantima, ukupno je 16 ironi?nih opisa visokoškolskih ustanova Beogradskog univerziteta.
Nepoznati autor, u uvodu kaže da je želeo da pomogne svima onima koje roditelji teraju da nešto upišu jer i dalje veruju da diploma nešto zna?i. Kako maturanti ne bi previše lutali i zanosili se, nerealnim o?ekivanjima, oni su sastavili vodi? o tome šta mogu da o?ekuju od studija.

EKONOMSKI FAKULTET
Strategijski na najboljem mestu u blizini dve “štajge”. Idealno za studente iz provincije. Iako u ovoj zemlji, ?ija je ekonomija milenijumima u minusu, na birou ?ame šleperi nezaposlenih ekonomista, svake godine buljuci brucoša pohrle baš na ovaj faks. Me?u tim studentima je znatan broj studentkinja što može biti i najve?a preporuka da se upišeš na ekonomiju. ?ime ?eš se baviti kad završiš? Koga je to briga!

PRAVNI FAKULTET
Moraš da se cimaš do Bulevara, ali isplati se. Koleginica pravnica ima bataljon i ako ne smuvaš nešto do kraja prvog semestra onda si zreo za ETF! A šta ?eš raditi kad ga završiš? E, sine, prvo da ga završiš, što bi rekao tvoj ?ale, a posle ?emo lako. Možeš, da položiš i pravosudni, pa otvoriš advokatsku praksu i Spojiš lepo i korisno.

ETF
Ekstremno Težak Fakultet! Ako se iz nekog neobjašnjivog razloga odlu?iš za ovu ustanovu, ni?i ?e ti još jedna glava i na njoj ?eš dobiti kilu od u?enja, vežbi i predavanja. Ako ti treba potvrda da poseduješ mozak i da umeš da ga upotrebljavaš, onda je ovo pravo mesto za tebe. Navu?i ?eš i dioptriju, tikove… ali bar polne bolesti ne?eš. Kad ga završiš oti?i?eš u inostranstvo.

ARHITEKTOSKI FAKULTET
Tu se crta i prave makete, ali kažu da je to teško. Ina?e, studenti ove visokoškolske ustanove se poznaju po „bazukama“ na le?ima koje nesmetano nose po javnom prevozu i njima terorišu ostale putnike. Kad ga završiš možda i na?eš posao, ali kome su potrebne arhitetke u Beogradu, kada se svi utrkuju ko ?e da napravi ve?u i ružniju ku?u! Ništa ne brini bi?eš bakin arhitetka! Ljubi ga baka, ti ?eš njoj ku?u da sazidaš.

GRA?EVINSKI FAKULTET
Iznenadio si se što za gra?evinu treba faks?! I ova ustanova se nalazi na adresi prethodne dve, pa se možeš družiti s budu?im arhitektama i inženjerima… Na ovom, kao i na prethodna dva fakulteta, kažu sko?ila školarina jer su im napravili prozore koji gledaju na Pravni. U svakom slu?aju, nije sve tako crno, u podrumu je KST!

TEOLOŠKI FAKULTET
Ako si baš karakter i znaš šta ho?eš u životu ili navijaš za OFK “Beograd” na pravom si mestu. Dunav je blizu, al nije hriš?anski sebi oduzimati život, zato kad padneš ispit… sna?i se. Kažu ljudi da nije jednostavno završiti ovu visokoškolsku ustanovu, al‘ kad ga završiš, Bog da te vidi! Svadbica, krštenje, sahrana… A ako ništa od toga, stadion je tu.

PMF
Prava Misterija Fakultet iliti Pa Mogao sam FON. Ako je za prethodnu akademsku ustanovu klju?na re? parohija, ovde je to dioptrija. Nije mnogo težak… samo treba biti uporan, jer dužina studiranja je ograni?ena preostalim godinama života i još ako te potera šara na kraju možeš dobiti 3?, što je u ovoj ustanovi bitnije od diplome. Kako šta je 3?? ?aknut, ?orav, ?elav!

MEDECINSKI FAKULTET
Ovo je visokoškolska sado-mazo ustanova. Zašto? Prvo, moraš biti debeo mazohista da upišeš nešto ovoga tipa, gde ?eš minimum šest najboljih godina provesti samo u?e?i. Zatim, ti treba bar još godinu dana da ispolažeš ispite do kraja, onda šest meseci staža koji niko ne?e da ti plati, pa još godinu traženja posla…E onda tek nastupa spektakl pod nazivom specijalizacija! Tu se kvalifikuješ da od mazohiste postaneš ono za šta si se i školovao: sadista!

STOMATOLOŠKI FAKULTET
Sli?no kao medicina, samo pre?ica do uzimanja para. Privatna praksa je zakon, naro?ito u zemlji gde se zubi peru o ?ur?evdanu i Svetom Nikoli i gde je obi?aj pobiti se oko najbanalnije sitnice tako da stradaju ke?evi i dvojke, ali i otvarati pivo zubima (dvojka i trojka dole desno). Kao i na medicini, postoji verovatno?a da ti niknu tre?i zubi dok završiš faks. Ali, u svakoj nesre?i postoji tra?ak svetlosti: zamisli koleginice u belim mantilima!

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
Još smo na polju medicine. Isto što važi za prethodna dva belomantilaška udruženja, više-manje se može primeniti i na ovo. Jedino što ovde pacijent ne može da ti kaže: Doktore, boli me grlo. Utoliko je ovaj vid medicine teži. Ako baš zagusti možeš da sko?i? sa nadvožnjaka na put pod auto nekome ko nije mnogo eksperimentisao u životu!

FARMACEUTSKI FAKULTET
Mnogo žena, još više hemikalija. Ako si muško, a tako se i ose?aš, upiši ovo, pa taman ga i ne završio, a to je teško jer su takvi ovde zašti?eni kao beli medvedi. Studira?eš ga trista godina, a kad ga završiš bi?eš u godinama kada se postaje direktor farmaceutske ku?e, pa ?e ti to i biti poziv sve do penzije. Ako si slu?ajno žena, završi?eš faks i radi?eš kao trgovac, samo u belom mantilu.

SAOBRA?AJNI FAKULTET
Preko puta studentskog doma, što mu je i jedina dobra fora. Mada možeš spojiti lepo i korisno, završiti recimo drumski saobra?aj, a onda to sinhronizovati sa “C” kategorijom koju poseduješ i posle se hvaliti me?u kolegama kamiondžijama da si najškolovaniji. U svakom slu?aju, fakultet nije baš lagan, ali ima dobra pekara u blizini, tako da bar ne?ete biti gladni.

FON
Fakultet ozbiljnog foliranja! Šalim se, to je Fakultet opuštenih nauka. Na mnogo finom mestu, u mnogo lepom kraju gde je kvadrat i po dve hiljade evra. Studente ove ustanove više mu?i da li ?e do grada autobusom ili tramvajem, nego da li ?e imati vremena sve da nau?e. Tri klju?na pitanja koje studenti FON-a postavljaju jedni drugima su: Koja si godina, koji put i klju?no pitanje s kog si se faksa prebacio?

FPN!
Mnogi u ovoj skra?enici vide Fakultet Propalih Nauka. Kad ga upišeš, misliš da ?eš postati diplomirani politikolog, a kad daš zadnji ispit shvatiš da si postao deprimirani politikolog. Ovde ne idu samo nadrndane novinarke po znanje, ima tu i politikološko-udbaški smer, smer za socijalne slu?ajeve, pa i me?unarodni odnosi. Ovi poslednji završe hapse?i ortake po kraju s kojima su do skoro pili pivo. Oni koji uspeju u životu pišu za Maksim! Jer da su hteli stvarno da se bave me?unarodnim odnosima, upisali bi biologiju.

DIF
Neutvr?eno zna?enje skra?enice, ali to ti je kao da studiraš fizi?ko! U stvari, upu?eni kažu da ovo zna?i “Da Imam Fakultet”. Znaš ve? ono, tr?e dva difovca na Adi, tek ?e ti jedan; “E brate, ajmo na pi?e, dosta smo u?ili.” A jednom je pisac ovih redova igrao basket sa dvojicom difovaca koji su jedan od drugoga tražili loptu na slede?i na?in: „Baci mi skriptu!“

POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Jedino što bi ti mi preporu?ili! Nau?i?eš svašta, tako da ?eš sa ortacima iz kraja da uzgajaš vinovu lozu, sadiš šljive, a mo?i ?eš da poseješ i hektar “konoplje” i da inspektoru sa FPN serviraš pri?u kako ti je to diplomski rad. Jedino što ?e ti se baba razo?arati kad ?uje šta studiraš jer je sve to i ona mogla da te nau?i.

Facebook comments:

Leave a Reply


What is 5 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

*