Vucite macku po podu!
Categories: Science, Serbia

Stres roditelja pred po?etak svake školske godine kada stoje u redovima kako bi nabavili neki udžbenik je nemerljiv. Suze koje krenu kada roditelji iz Bosne otvore udžbenik iz fizike kako bi preslišali decu o elektricitetu, bi?e vredne svog nerviranja!

Internet portal SarajevoX piše da je nakon udžbenika za osnovnu školu u kojem je vuk greškom živeo na drvetu izašao jedan u kojem se školarcima savetuje da izvode eksperiment sa ma?kom.

Kako izvesti “stati?ki eksperiment”? Ovako:

“Potrebna vam je ma?ka (ili komad ne?ega što je maljavo), može ?ak i zimska jakna, tamna soba i ?ilim”, piše u uputstvu za izvo?enje eksperimenta.

U objašnjenju šta se doga?a tokom eksperimenta piše “da ?e ma?ke, i drugi maljavi predmeti (!) nagomilati elektricitet kada ih vu?ete preko ?ilima. Možda ?ete videti i varnice izme?u mace i ?ilima”.

Autori spektakularnog udžbenika su Aziza Skoko i Kasim Imamovi?.

Tags:

Facebook comments:

Leave a Reply


What is 3 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

*